Slider

ՄԵՆՔ ՁԵԶ ՕԳՆՈՒՄ ԵՆՔ ԴԱՌՆԱԼ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ

մեր դասընթացների և խորհրդատվության միջոցով

Օնլայն դասընթացներ

Խնայեք գնի մինչև 90%-ը՝ լսարանային տարբերակների համեմատ

Մարքեթինգի օնլայն դասընթաց

Մարքեթինգի օնլայն դասընթաց

Փոքր բիզնեսների համար

6,900 դրամ

Վաճառքի օնլայն դասընթաց

Վաճառքի օնլայն դասընթաց

Վաճառքի մասնագետների համար

5,900 դրամ

Լսարանային դասընթացներ

Պատվիրեք ձեր թիմի համար մարքեթինգի լավագույն դասընթացները

Մարքեթինգի օնլայն դասընթացի ամբողջական դասացանկը

Դիտեք ներածական տեսանյութերը այստեղ

Մենք համագործակցում ենք

shadow