Slider

ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ և ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

Մարքեթինգն օգնում է աճեցնել ձեր բիզնեսը

Օնլայն դասընթացներ

Օգտվեք առկա զեղչերից

Marketing online course

Մարքեթինգ

8,700 դրամ

69-1

Թվային մարքեթինգ

7,700 դրամ

SMM online course

Սոցցանցեր

3,900 դրամ

Մեր իրականացրած ծրագրերը

shadow