Slider

ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ և ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Սովորեք մարքեթինգ օնլայն 🔹 գտեք ձեր հաճախորդին 🔹 ճանաչելի դարձրեք ձեր բրենդը

Օնլայն դասընթացներ

Մենք հեշտացրել ենք բիզնես հմտություններ սովորելը

Թվային մարքեթինգի օնլայն դասընթաց

Թվային մարքեթինգի օնլայն դասընթաց

8,900 դրամ

Սոցցանցերով մարքեթինգի օնլայն դասընթաց

Սոցցանցերով մարքեթինգի դասընթաց

5,900 դրամ

Մարքեթինգի օնլայն դասընթաց

Մարքեթինգի հիմունքներ օնլայն դասընթաց

6,900 դրամ

Լսարանային դասընթացներ

Պատվիրեք ձեր թիմի համար մարքեթինգի լավագույն դասընթացները

Ինչո՞ւ են օնլայն դասընթացները արդյունավետ

Դիտեք որոշ օրինակներ այստեղ

Մենք համագործակցում ենք

shadow