Ինչպես չեղարկումները (Cancellations) վերածել ապագա ամրագրումների. նամակի ձևաչափը ներառված է

Նամակի ձևաչափը ներառված է