ՙՙԱրդյո՞ք տարբերակումը մարքեթինգի պարտականությունը չէ՚՚