Վաճառքի դասընթաց

Դաս 1-ին. Ինչո՞ւ ճիշտ չէ՛ ասել ՙՙմենք լավագույնն ենք՚՚