Վաճառքի դասընթաց

Դաս 1. Մաս 1. Ինչո՞ւ ճիշտ չէ՛ ասել ՙՙմենք լավագույնն ենք՚՚