Մարքեթինգի դասընթաց

Ն.1. Մարքեթինգի մասին սահմանումները ձեզ չեն օգնում