Թվային մարքեթինգի դասընթաց

2.4. Ինչ անել բանալի-բառերի հետ